Zgłoś się

Upamiętnij Bohaterów Powstania Warszawskiego

W nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów wojskowych obwodu Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Ich losy i dalszy przebieg wydarzeń wspominamy dziś jako Bój pod Pęcicami.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rajdzie pieszym upamiętniającym powstańców wycofujących się w pierwszych dniach sierpnia z terenów Ochoty oraz uczestników Bitwy pod Pęcicami.

Organizatorami I Pieszego Rajdu do Pęcic są: Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego przy współudziale Urzędu dzielnicy Ochota m.st. Warszawa oraz Szkoła Podstawowa nr 61 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Przybosia.

Płatność

Koszt: 10 zł
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Szczep 16 WDHiGZ im. Zawiszy Czarnego
Nr konta: 41160012861843077060000033
Tytuł przelewu (to bardzo ważne!): Darowizna na cele statutowe
Istnieje również możliwość zapłacenia gotówką w dniu wydarzenia.

Zapisz się