Zgłoś się

Upamiętnij Bohaterów Powstania Warszawskiego

W nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów wojskowych obwodu Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Ich losy i dalszy przebieg wydarzeń wspominamy dziś jako Bój pod Pęcicami.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu Rajd Pęcice,  upamiętniającym powstańców wycofujących się w pierwszych dniach sierpnia z terenów Ochoty oraz uczestników Bitwy pod Pęcicami. Rajd obędzie się 14 września 2024 roku. Różnymi sposobami dotrzemy do Pęcic, gdzie upamiętnimy poległych powstańców.

Na zgłoszenia czekamy do 9 września 2024 roku.
Organizatorami 5. Rajdu do Pęcic są:
Urząd Dzielnicy Ochota i Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego przy współudziale:

  • Gminy Michałowice

  • Powiatu pruszkowskiego

  • Miasta Piastów
  • Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie

  • Fundacji Dwór Polski w Pęcicach

  • Grupy Historyczno – Edukacyjnej „Szare Szeregi”
  • Stowarzyszenia Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie
  • Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskie Polskater
Sponsorem Rajdu jest ORLEN.
Płatność:
Koszt udziału w Rajdzie to 10 złotych. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie otrzymają okolicznościowe koszulki oraz śpiewniki. Płatności należy dokonać w dniu wydarzenia gotówką.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji zgłoszenia na III Rajd do Pęcic (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) i będą przechowywane przez okres 1 roku od daty zakończenia sprawy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rejestracji jako uczestnika Rajdu. Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1422).Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikowanie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych z wydarzenia oraz możliwość użycia tych materiałów przy organizacji kolejnego wydarzenia.

ZAPISZ SIĘ!