O Rajdzie

Upamiętnij Bohaterów Powstania Warszawskiego

W nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów wojskowych IV Obwodu AK Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Ich losy i dalszy przebieg wydarzeń wspominamy dziś jako Bitwę pod Pęcicami.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rajdzie upamiętniającym powstańców wycofujących się w pierwszych dniach sierpnia z terenów Ochoty oraz uczestników Bitwy pod Pęcicami. Celem Rajdu jest propagowanie pamięci i budowanie świadomości mieszkańców o działaniach powstańczych na Ochocie. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież, ale i całe rodziny. Będzie to żywy kontakt z historią oraz upamiętnienie 78. Rocznicy Bitwy Pęcickiej.

Program

Tegoroczne uczczenie pamięci bohaterów pęcickich podzielone zostało na dwie części:

 • Dotarcie w jednej z zaproponowanych form
 • Obchody w Pęcicach

Dotarcie

Oferujemy propozycje różnych form dotarcia na miejsce obchodów. Niektóre są otwarte dla wszystkich chętnych, na niektóre obowiązuje limit zgłoszeń. 

Otwarte formy dotarcia:

 • Rajd pieszy
 • Rajd rolkowy

Formy dotarcia z limitowaną liczbą uczestników:

 • Rajd rowerowy
 • Rajd kajakowy
 • Rajd samochodowy

W rajdzie wezmą udział uczniowie ochockich szkół, które zachęcone są do samodzielnej organizacji form dotarcia lub dołączenia do jednej z grup. 

Obchody

 • DOTARCIE w różnych grupach i w różnej formie do godziny 15:00
 • 14:00 – 15:30 – ciepły posiłek dla uczestników
 • 16:00 – apel pamięci oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mauzoleum w Pęcicach
 • 16:30 – gra terenowa (rozpoczęcie zaraz po apelu)
 • 18:30 – ognisko
Organizatorami 3. Rajdu do Pęcic są:
Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego przy współudziale:

 • Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 • Gminy Michałowice

 • Powiatu pruszkowskiego

 • Miasta Piastów

 • Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 • Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie

 • Fundacji Dwór Polski w Pęcicach

 • Grupy Historyczno – Edukacyjnej „Szare Szeregi”

Rajd jest objęty honorowym patronatem Środowiska IV Obwodu Armii Krajowej.

Zapisy uczestników następują drogą internetową przez formularz zgłoszeniowy do dnia 31 sierpnia 2022 roku lub w dniu imprezy przy rejestracji.

Wszelkie pytania w tej sprawie możecie Państwo kierować na adres: kontakt@16wdh.pl lub u poszczególnych koordynatorów grup dotarcia.

ZGŁOŚ SIĘ!