O Rajdzie

Upamiętnij Bohaterów Powstania Warszawskiego

W nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów wojskowych IV Obwodu AK Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Ich losy i dalszy przebieg wydarzeń wspominamy dziś jako Bitwę pod Pęcicami.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rajdzie upamiętniającym powstańców wycofujących się w pierwszych dniach sierpnia z terenów Ochoty oraz uczestników Bitwy pod Pęcicami. Celem Rajdu jest propagowanie pamięci i budowanie świadomości mieszkańców o działaniach powstańczych na Ochocie. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież, ale i całe rodziny. Będzie to żywy kontakt z historią oraz upamiętnienie 80. Rocznicy Bitwy Pęcickiej.

Program

Tegoroczne uczczenie pamięci bohaterów pęcickich podzielone zostało na dwie części:

 • Dotarcie w jednej z zaproponowanych form
 • Obchody w Pęcicach z udziałem Powstańców Warszawskich i ich rodzin.

Dotarcie

Oferujemy propozycje różnych form dotarcia na miejsce obchodów. Niektóre są otwarte dla wszystkich chętnych, na niektóre obowiązuje limit zgłoszeń. 

Otwarte formy dotarcia:

 • Rajd pieszy
 • Rajd rolkowy
 • Rajd rowerowy
 • Rajd samochodowy

Formy dotarcia z limitowaną liczbą uczestników:

 • Rajd kajakowy

W rajdzie wezmą udział uczniowie ochockich szkół, które zachęcone są do samodzielnej organizacji form dotarcia lub dołączenia do jednej z grup. 

Obchody

 • DOTARCIE w różnych grupach i w różnej formie do godziny 15:00
 • 14:00 – 15:30 – ciepły posiłek dla uczestników
 • 14:00 – 16:00 – piknik historyczny z grą terenową
 • 16:00 – apel pamięci oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mauzoleum w Pęcicach
 • 17:00 – ognisko

Rajd jest objęty honorowym patronatem Środowiska IV Obwodu Armii Krajowej.

Organizatorami 5. Rajdu do Pęcic są:
Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego przy współudziale:
 • Urzędu Gminy Michałowice
 • powiatu pruszkowskiego
 • Miasta Piastów
 • Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie
 • Fundacji Dwór Polski w Pęcicach
 • Grupy Historyczno – Edukacyjnej „Szare Szeregi”
 • Stowarzyszenia Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie
 • Stowarzyszenia Projekt Raszyn 1809 oraz
 • Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego Polskater.

Sponsorem wydarzenia jest ORLEN.

Zapisy uczestników następują drogą internetową przez formularz zgłoszeniowy do dnia 9 września 2024 roku lub w dniu imprezy przy rejestracji.

Wszelkie pytania w tej sprawie możecie Państwo kierować na adres: kontakt@16wdh.pl lub u poszczególnych koordynatorów grup dotarcia.

ZGŁOŚ SIĘ!