Pójdź z nami na pieszy rajd
z Ochoty do Pęcic

Upamiętnijmy wspólnie 74. rocznicę Bitwy Pod Pęcicami

Miejsce startu

plac Narutowicza, Ochota, Warszawa

Termin

4.08 od godz. 12:45 – 5.08 do godziny 13:00.

Zgłoszenia

od 17 czerwca do 2 sierpnia 2018

NIEZNANY EPIZOD POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Wyrusz trasą Powstańców Warszawskich i upamiętnij bohaterów Ochoty

W nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 roku większość oddziałów wojskowych obwodu Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Niestety, na swojej drodze napotkali oddziały niemieckie. Z około 500 osób, które zebrały się w okolicach Pęcic, przez zaporę niemiecką przebiło się około 300. Grupa ta dotarła do Lasów Sękocińskich, a następnie do Lasów Chojnowskich. Po przeformowaniu i dozbrojeniu oddziały te ruszyły w nocy z 18 na 19 sierpnia na pomoc walczącej Warszawie.

Podstawowe informacje o Rajdzie

Rajd Pieszy to okazja do wspólnego upamiętnienia powstańców wycofujących się z walczącej Ochoty oraz do wzięcia udziału w uroczystościach o charakterze państwowym poświęconych 74 rocznicy Bitwy Pod Pęcicami.

MIEJSCE I CZAS

Rajd wystartuje 4 sierpnia o 12:45 z placu Narutowicza na warszawskiej Ochocie. Rajd zakończy się 5 sierpnia około 13:00.

PAMIĄTKI

Koszt udziału w Rajdzie to 10 złotych. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie otrzymają okolicznościowe koszulki oraz śpiewniki.

NOCLEG

Uczestnicy Rajdu będą mieli możliwość noclegu z soboty na niedzielę pod harcerskimi namiotami.

ORGANIZATORZY

Rajd organizują: Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzu i Gromad Zuchowych przy współudziale Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz Szkoły Podstawowej nr 61 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Przybosia.

Koszt Rajdu

Koszt: 10 zł
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Szczep 16 WDHiGZ im. Zawiszy Czarnego
Nr konta: 41160012861843077060000033
Tytuł przelewu (to bardzo ważne!): Darowizna na cele statutowe
Istnieje również możliwość zapłacenia gotówką w dniu wydarzenia.

Upamiętnij bohaterów z nami