WYRUSZ Z NAMI DO PĘCIC!

Upamiętnijmy wspólnie 78. rocznicę Bitwy Pod Pęcicami

Miejsce startu

plac Narutowicza, Ochota, Warszawa
lub inne (w zależności od formy dotarcia)

Termin

10 września 2022

Zgłoszenia

od 25 lipca do 7 września 2022

NIEZNANY EPIZOD POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Wyrusz trasą Powstańców Warszawskich i upamiętnij bohaterów Ochoty

W nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 roku większość oddziałów wojskowych obwodu Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Niestety, na swojej drodze napotkali oddziały niemieckie. Z około 500 osób, które zebrały się w okolicach Pęcic, przez zaporę niemiecką przebiło się około 300. Grupa ta dotarła do Lasów Sękocińskich, a następnie do Lasów Chojnowskich. Po przeformowaniu i dozbrojeniu oddziały te ruszyły w nocy z 18 na 19 sierpnia na pomoc walczącej Warszawie.

Podstawowe informacje o Rajdzie

Rajd Pieszy to okazja do wspólnego upamiętnienia powstańców wycofujących się z walczącej Ochoty oraz do wzięcia udziału w uroczystościach o charakterze państwowym poświęconych 78 rocznicy Bitwy Pod Pęcicami.

DOTARCIE

Uczestnicy organizują różne formy dotarcia na miejsce obchodów. Więcej o formach dotarcia w zakładce FORMY DOTARCIA

PAMIĄTKI

Koszt udziału w Rajdzie to 10 złotych. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie otrzymają okolicznościowe koszulki oraz śpiewniki.

UPAMIĘTNIENIE

Po dotarciu na miejsce odbędzie się upamiętnienie w postaci apelu, gry historyczno-edukacyjnej oraz ogniska. Uczestnicy otrzymają ciepły posiłek.

ORGANIZATORZY

Rajd organizują: Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów przy współudziale Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, Gminy Michałowice, powiatu pruszkowskiego, Miasta Piastów, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, Fundacji Dwór Polski w Pęcicach oraz Grupy Historyczno – Edukacyjnej „Szare Szeregi”.

Koszt Rajdu

Koszt: 10 zł
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Szczep 16 WDHiGZ im. Zawiszy Czarnego
Nr konta: 16 1020 1026 0000 1002 0470 7180
Tytuł przelewu (to bardzo ważne!): Darowizna na cele statutowe
Istnieje również możliwość zapłacenia gotówką w dniu wydarzenia.

Upamiętnij bohaterów z nami